Siirry sisältöön

Nirvanan syvärentoutuksissä käsitellään kehoa kokonaisvaltaisesti yhdessä hengityksen kanssa.

Tämä aktivoi Vagushermon, eli kiertäjähermon, on keskeinen osa ihmisen autonomista hermostoa. Se ulottuu aivorungosta tärkeisiin elimiin, kuten sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon. Vagus toimii ikään kuin kehon viestinviejänä ja sen rooli on terveytemme kannalta merkittävä monin tavoin.

Autonominen hermosto jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto, "kaasu", aktivoituu fyysisessä rasituksessa ja stressaavissa tilanteissa. Toisaalta parasympaattinen hermosto, "jarru", auttaa kehoa rentoutumaan ja lievittää stressiä.

Vagushermo kuuluu parasympaattiseen hermostoon ja sen tehtävänä on hidastaa tiettyjen elintoimintojen aktiviteettia sekä välittää kehon tilasta tietoa aivoihin. Aivot vastaavat tähän tuottamalla hormoneja, kuten stressihormoneja kortisolia ja adrenaliinia, sekä mielihyvähormoni oksitosiinia.

Ylivirittyneessä hermostossa keho on jatkuvassa valmiustilassa, mikä estää palautumisen ja voi johtaa jatkuvaan stressitilaan. Tämä tila voi ilmetä moninaisina oireina, kuten kipuina, niskavaivoina, uniongelmina, päänsärkynä, flunssakierteinä, ruuansulatusongelmina ja emotionaalisina haasteina, kuten ahdistuksena ja alakuloisuutena.

Kun hermosto on tasapainossa, keho pystyy palautumaan ja reagoimaan tilanteisiin sopivalla tavalla. Joillakin hermosto kuitenkin jää ylikierroksille, mikä vaikeuttaa kehon rauhoittumista. Tämä voi johtaa kierteeseen, jossa hermosto ei enää toimi joustavasti, vaan oireet jäävät jatkumaan, vaikka stressin aiheuttaja olisi poistunut.

Nirvanassa sinulla on aikaa ja rauha antaa hermoston löytää tasapaino ja pysähtyä oman itsesi ääreen - sille ei tunnu arjesta löytyvän sopivaa hetkeä. Erityisesti ruuhkavuodet sekä hektinen työ tai opiskelu altistaa ylivirittyneisyydelle ja kehollisille haasteille. 

Kysy rohkeasti lisää - Vagus hermo on ihan jokaisella